Prezentare pe scurt    Istoricul     Dotări     Colectivul

Prezentare pe scurt

Satul Hapria aparţine de comuna Ciugud si este situat în partea central sudică a judeţului Alba, la o distanţă de 9 km. de municipiul Alba Iulia. Este aşezat pe culoarul Mureşului şi în versanţii vestici ai Podişului Secaşelor şi prezintă un relief specific de deal. Satul este atestat documentar din anul 1520.

Istoricul

Şcoala din Hăpria a fost întemeiată în anul 1921 cu titulatura de „Şcoală elementară mixtă cu clasele I-IV”. Primul corp al clădirii a fost construit în acelaşi an şi dispunea de două săli de clasă şi o cancelarie. Clădirea era amplasată în centrul satului la strada principală. Din anul 1956 şcoala a fost mutată în altă clădire amenajată dintr-un vechi conac apaţinand episcopiei romano-catolice din Alba Iulia. Acesta era amplasat în partea de nord a satului în locul numit „La curte”, legat de strada principală printr-o alee de 100 m. Din anul 1968, odată cu desfiinţarea comunei Hăpria, şcoala mai primeşte un corp de clădire provenit din dezafectarea fostului post de poliţie. În acest corp funcţionau clasele I-IV, iar în fostul conac funcţionau clasele V-VIII. Corpul V-VIII este compus din 4 săli de clasă -344 mp, o cancelarie -12 mp, un hol -148 mp, o pivniţă cu bolţi şi arcade din cărămidă, sprijinite pe patru pilastrii (în perioada existenţei C.A.P.-ului era folosită şi crama). Materialele din care este construită clădirea sunt: fundaţie de piatră, pereţi de cărămidă, acoperiş cu schelet din lemn şi învelitoare ceramică ( ţigla). Plafonul este din tencuială, izolat cu trestie, pardoseala din parchet, tâmplărie din lemn. Încălzirea se făcea până în anul 1999 cu sobe de teracotă care funcţionau cu lemne, iar după acest an, şcoala a fost racordată la reţeaua de gaz metan a comunei. Şcoala mai dispunea de o magazie de lemne, de un grup social nemodernizat, cu fosă septică, un teren de fotbal, unul de handbal şi de tenis de câmp, un poligon cu obstacole, o groapă de nisip pentru sărituri. La 1 iunie 2004 a fost inaugurat un nou corp de clădire. Acesta a fost construit prin proiectul de Reabilitare a şcolilor cu finanţare prin Banca Mondială. La inaugurare au participat invitaţi din partea Consiliului Local şi a Primăriei Ciugud, din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, din partea Consililui Judeţean Alba şi din partea Parlamentului României, reprezentat prin senatorul Cornel Filipescu, fost elev la şcoala din Hăpria. A avut loc sfinţirea şcolii, s-au susţinut câteva discursuri de către oficialităţile prezente, iar apoi, elevii şcolilor din Hăpria şi Teleac au susţinut un program artistic cu cântece şi jocuri populare, scenete de teatru, expoziţii. Dintre celelalte dotări ale şcolii mai amintim un post telefonic, Internet. În pezent Şcoala cu clasele I-VIII Hăpria funcţionează în două corpuri de clădire. În vechiul corp al şcolii, funcţionează două săli de clasă, un cabinet de informatică şi o sală a arhivei şcolii. În pivniţa acestei clădiri se află magazia şcolii. Vechiul corp al fostului post de poliţie a fost dezafectat. Din pacate terenurile de handbal, fotbal şi de tenis s-au degradat.

Dotări

Noul corp de clădire al scolii  este construit din materiale moderne: fundaţie de ciment, pereţi cu schelet metalic învelit cu rigips şi izolat cu vată sintetică. Acoperişul este cu schelet metalic şi învelitoare din ondulin. În interior, pardoseala este din gresie pe hol, din linoleum în sălile de clasă şi din mochetă în grădiniţă. Din păcate şcoala nu are suficiente săli de clasă ca să cuprindă toate clasele, rămânând în continuare două săli de clasă în vechiul corp de clădire. Clădirea se compune din patru săli de clasă, două pentru ciclul primar şi două pentru ciclul gimnazial, un cabinet pentru directorat, o sală profesorală, două grupuri sociale şi un hol.Cu intrarea separată există o sală pentru grădiniţă, prevăzută cu un hol şi un grup sanitar. Clădirea este racordată la reţeaua de apă şi gaz, având o canalizare proprie prevăzută cu fosă septică. Încălzirea se face prin calorifere, şi două centrale termice cu gaz.

Colectivul